پکیج تبلیغاتی لوستر مهدی

مشخصات پروژه

سفارش دهنده : لوستر مهدی

نوع فعالیت : تولید و فروش لوستر

نوع سفارش : طراحی لوگوتایپ لوستر مهدی و هویت بصری 

سال سفارش : ۱۳۹۳

اشتراک گذاری

پروژه های دیگر