لوگوتایپ سفیری

مشخصات پروژه

سفارش دهنده : کانون تبلغات سفیری | گرگان

نوع فعالیت : غرفه سازی و تبلیغات

نوع سفارش : طراحی لوگوتایپ سفیری و برند رنگی 

سال سفارش : ۱۳۹۱

اشتراک گذاری

پروژه های دیگر