چیپس تاپیس

چیپس تاپیس

اکران فاز نخست طرح هماهنگ برند چیپس تاپیس با رنگ قرمز همزمان با اکران سراسر کشور در گیلان با شعار یک اتفاق بی تکرار و ماندگار | چیپس تاپیس 

اشتراک گذاری